Phát triển bền vững là sự phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện tại vừa không làm ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Tại Lafarge, điều đó có nghĩa là chúng tôi mang đến những đóng góp tích cực cho xã hội bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và đóng góp để phát triển cộng đồng.

Văn hóa an toàn


An toàn luôn là tiêu chí hàng đầu trong mọi hoạt động của Lafarge. Để đạt đến sự an toàn, chúng tôi tin rằng chỉ có một con số chấp nhận được là số không: Không tại nạn, không sự cố hoặc không có bệnh nghề nghiệp.

 

 

 

Chiến sĩ tình nguyện

 

Thông qua hoạt động tình nguyện, chúng tôi cung cấp cho các nhân viên Lafarge có một cơ hội để đóng góp tích cực cho cộng đồng dân cư xung quanh các nhà máy của Lafarge.

Nhân viên của chúng tôi có thể đóng góp cho các dự án tại địa phương với nhiều lĩnh vực đa dạng như sinh học, bảo tồn nguồn nước, đào tạo kỹ năng, nhà ở giá rẻ, y tế và tạo việc làm.

 

Phát triển cộng đồng


Lafarge xem công tác giải quyết việc làm là một trong những yếu tố cốt lõi cho các đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh trực tiếp tạo ra việc làm, chúng tôi hỗ trợ, thực hiện, hoặc tài trợ cho nhiều chương trình đào tạo dành cho thanh niên với nghiệp vụ cơ bản và các kỹ năng cụ thể.

 

Mục tiêu 2020

 

Tham vọng về phát triển bền vững năm 2020 của chúng tôi là một chương trình toàn diện và sâu rộng, bao gồm ba khía cạnh: xã hội, kinh tế và môi trường.

Phát triển của chúng tôi gắn liền với cộng đồng xung quanh các địa phương mà chúng tôi đang hoạt động. Đối với Lafarge, để phát triển mạnh trong thời gian dài, phải đi kèm với phát triển cộng đồng.

 

Môi trường

 

Chất thải từ công ty này có thể được sử dụng như nhiên liệu hoặc nguyên liệu thay thế trong sản xuất của công ty kia. Thông qua việc tái sử dụng chất thải, chúng tôi đã góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

 

 

 

Tầm nhìn

 

Tầm nhìn của chúng tôi là mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội bằng cách:

- Cung cấp các sản phẩm sáng tạo, các dịch vụ và giải pháp để góp phần xây dựng các thành phố bền vững.
- Giúp đỡ từng cá nhân, không phân biệt thu nhập, văn hóa hay địa lý có được một ngôi nhà tốt hơn với một chi phí hợp lý.

 

 

  • Đánh dấu
  • Theo dõi

Xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững là mối quan tâm của tất cả các công ty trong ngành xây dựng. Tại Lafarge, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các hiệp hội công nghiệp, các nhà cung cấp năng lượng và các kiến ​​trúc sư để xác định nhiều phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường hơn.

Mạng xã hội