Lafarge nhận thức được rằng sự phát triển lâu dài phụ thuộc rất nhiều vào các khoản đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Vì vậy, Lafarge đầu tư đáng kể cho nghiên cứu, phát triển nhằm cho ra đời các sản phẩm sáng tạo và cải thiện quy trình công nghiệp.

Nghiên cứu và Phát triển tại Lafarge

 

Trung tâm Nghiên cứu của Lafarge là trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về vật liệu xây dựng. Gồm 250 nhà nghiên cứu từ hơn 12 quốc gia, với các lĩnh vực chuyên môn khoa học khác nhau.

 

Không ngừng đổi mới sản phẩm

 

Tại Lafarge, đổi mới và nghiên cứu là đòn bẩy quan trọng để phát minh ra vật liệu và các giải pháp xây dựng mới giúp giải quyết những thách thức trong phát triển bền vững. 

 

 

Hợp tác uy tín quốc tế

 

Bộ phận nghiên cứu và phát triển của Lafarge hợp tác chặt chẽ với các trường học, trường đại học và các học viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, nhằm tạo điều kiện cho sự tiến bộ trong nghiên cứu vật liệu xây dựng. 

 

  • Đánh dấu
  • Theo dõi

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng xi măng đạt chuẩn ISO/ IEC 17025:2005 tại nhà máy xi măng Lafarge Việt Nam tại xã Nhơn Trạch, huyện Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Mạng xã hội