Xây dựng thành phố tốt đẹp hơn
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Thành phố bền vững hơn

Thời gian, thiên tai và tác động của môi trường là thách thức lớn cho các thành phố. 

Các giải pháp và hệ thống xây dựng của chúng tôi giúp cho các tòa nhà bền vững hơn, song song với việc cân bằng các vấn đề môi trường, đặc biệt là bằng cách cải thiện năng lượng hiệu quả của các tòa nhà hoặc bảo quản nguồn nước.

Đóng góp của chúng tôi:

Bê tông là loại vật liệu bền bỉ với thời gian và cũng là chất liệu cách nhiệt tự nhiên. Các sáng kiến đổi mới của chúng tôi góp phần giảm nhiệt và tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà cao tầng với sản phẩm Thermedia, trong khi sản phẩm Hydromedia giúp tiêu thấm nước và chống ngập. Rất nhiều các giải pháp có thể giúp chông ngay cả bão lụt và động đất. Chúng tôi đồng thời tiếp tục triển khai việc cắt giảm khí CO2 trong quá trình sản xuất của mình.

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu