Nhà cung cấp
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Liên hệ

Nguyên liệu cho bê tông

Anh Nguyễn Đức Phương
Trưởng Phòng Mua Hàng
Lầu 12A, Tòa nhà Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM
ĐT: (08) 3821 2582, số nội bộ 489
Email: phuong.nguyenduc@lafarge.com

Nguyên liệu cho xi măng

Anh Nguyễn Đức Phương

Trưởng Phòng Mua Hàng
ĐC: Lầu 12, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
ĐT: (84) (8) 3821 2582 , số nội bộ: 489
Email: phuong.nguyenduc@lafarge.com

 

Anh Phạm Hồng Ân
Giám Sát Mua Hàng
Nhà Máy Xi Măng Nhơn Trạch
KCN Ông Kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai,
ĐT: +84 (61) 357 0017. Nhánh: 218
Email: an.phamhong@lafarge.com

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Liên hệ phòng mua hàng

Lầu 12, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
ĐT: (84) (8) 3821 2582 , số nội bộ: 489
Email: phuong.nguyenduc@lafarge.com

Mạng xã hội