Vật liệu của chúng tôi
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Bê Tông

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về tiêu chuẩn các nguyên vật liệu dùng trong sản xuất bê tông của Lafarge Việt Nam ở trang này.

Tiêu chuẩn nguyên vật liệu cho bê tông

Tro Bay
Loại: FLY ASH
Tiêu chuẩn: ASTM C618


Cát
Loại: SAND (MODULE 1.7-1.8)
Tiêu chuẩn: ASTM C33


Đá mạt
Loại: QUARRY DUST (0 - 5)
Tiêu chuẩn: ASTM C33


Đá
Loại: (5-10) và (10-20)
Tiêu chuẩn: ASTM C33

Liên hệ phòng mua hàng

Anh Nguyễn Đức Phương

Trưởng Phòng Mua Hàng
Lầu 12A, Tòa nhà Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM
ĐT: (08) 3821 2582, số nội bộ 489
Email: phuong.nguyenduc@lafarge.com

 

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Liên hệ phòng mua hàng

Lầu 12, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
ĐT: (84) (8) 3821 2582 , số nội bộ: 489
Email: phuong.nguyenduc@lafarge.com

Mạng xã hội