Nhà cung cấp
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Vật liệu của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng những vật liệu tiêu chuẩn cao dành cho sản xuất bê tông và xi măng. Vui lòng vào các đường dẫn bên dưới để biết thông tin chi tiết về tiêu chuẩn nguyên vật liệu cũng như thông tin liên hệ bộ phận mua hàng của Lafarge Việt Nam.

Nguyên liệu cho xi măng

Bạn là nhà cung cấp các nguyên liệu trong sản xuất xi măng? Hãy vào đường dẫn bên dưới để biết thông tin về tiêu chuẩn các nguyên vật liệu sử dụng trong ngành sản xuất xi măng của chúng tôi.

Nguyên liệu cho bê tông

Chúng tôi cần cung cấp một số nguyên vật liệu dành cho sản xuất bê tông. Hãy vào đường dẫn bên dưới để biết thông tin về tiêu chuẩn các nguyên vật liệu sử dụng trong ngành sản xuất bê tông trộn sẵn của chúng tôi.

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Liên hệ phòng mua hàng

Lầu 12, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
ĐT: (84) (8) 3821 2582 , số nội bộ: 489
Email: phuong.nguyenduc@lafarge.com

Mạng xã hội