Nhà cung cấp
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Tin tức

Đấu thầu cung cấp lao động

KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Lafarge Xi Măng cần mời các gói thầu "Cung cấp nhân công cho nhà máy Xi Măng tại Nhơn Trạch, Đồng Nai".

 

1. Nhân viên giám sát An toàn
2. Bốc xếp xi măng bao lên xe tải
3. Bốc xếp xi măng bao lên sà lan
4. Xuất xi măng xá lên xe bồn
5. Nạp vỏ bao vào máy đóng bao
6. Nhân viên hỗ trợ vận hành máy nghiền
7. Nhân viên vệ sinh khu vực Nhà máy
8. Nhân viên bấm cần
9. Cung cấp nhân công để đưa bao rỗng từ xe tải vào kho và từ kho đến khu vực máy đóng bao
10. Nhân viên giám sát an toàn tại khu vực xà lan khách hàng hay cảng xuất hàng

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Bộ phận mua hàng:
Công ty TNHH Lafarge Xi Măng
Lầu 12A, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
ĐT: (08) 3821 2582 . Nhánh 109
Email: yen.nguyenthihai@lafarge.com

 

Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng bao và xá

KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

Công ty TNHH Lafarge Xi Măng cần mời đấu thầu "Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng Bao và xi măng Xá".

 

Vận chuyển xi măng bao bằng đường bộ:

 

Từ nhà máy xi măng Lafarge tại xã Phước Khách, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai.

Vận chuyển xi măng bao bằng đường thủy (ghe):

 

Từ nhà máy xi măng Lafarge đến các nơi.

 

Vận chuyển xi măng xá bằng đường bộ:

 

1. Nhà máy Lafarge Xi Măng đến trạm Lafarge Bê Tông Nhơn Trạch, Đồng Nai
2. Nhà máy Lafarge Xi Măng (KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đến trạm Lafarge Bê Tông Cần Giuộc.
3. Nhà máy Lafarge Xi Măng đến trạm Lafarge Bê Tông Thủ Đức, HCM

4. Nhà máy Lafarge Xi Măng đến trạm Lafarge Bê Tông Tài Nguyên, Quận 7, HCM

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Bộ phận mua hàng:
Công ty TNHH Lafarge Xi Măng
Lầu 12A, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
ĐT: (08) 3821 2582 . Nhánh 109
Email: yen.nguyenthihai@lafarge.com

 

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Liên hệ phòng mua hàng

Lầu 12, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM
ĐT: (84) (8) 3821 2582 , số nội bộ: 489
Email: phuong.nguyenduc@lafarge.com

Mạng xã hội