Phát triển bền vững
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Tầm nhìn

Tại Lafarge, với tham vọng góp phần xây dựng thành phố tốt đẹp hơn đòi hỏi chúng tôi không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra giá trị cho nhân viên, khách hàng, cổ đông, chính phủ cũng như cộng đồng xung quanh các nhà máy của chúng tôi.

Tầm nhìn của chúng tôi là mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội bằng cách:

 

• Cung cấp các sản phẩm sáng tạo, các dịch vụ và giải pháp để góp phần xây dựng các thành phố bền vững


• Giúp đỡ từng cá nhân, không phân biệt thu nhập, văn hóa hay địa lý có được một ngôi nhà tốt hơn với một chi phí hợp lý.

Xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững là mối quan tâm của tất cả các công ty trong ngành xây dựng. Tại Lafarge, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các hiệp hội công nghiệp, các nhà cung cấp năng lượng và các kiến ​​trúc sư để xác định nhiều phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường hơn.

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững là mối quan tâm của tất cả các công ty trong ngành xây dựng. Tại Lafarge, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các hiệp hội công nghiệp, các nhà cung cấp năng lượng và các kiến ​​trúc sư để xác định nhiều phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường hơn.

Mạng xã hội