Phát triển bền vững
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Môi trường

Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái cũng là một trong ba mục tiêu chính mà tập đoàn hướng đến trong năm 2020. Chính vì vậy, tập đoàn đã đưa ra một chính sách về môi trường để toàn bộ nhân viên Lafarge tuân thủ nhằm đạt được định hướng phát triển bền vững của tập đoàn.

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Mọi hoạt động của Lafarge phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và điều hành doanh nghiệp phù hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững. Điều này đạt được trong quá trình cải tiến liên tục về hoạt động môi trường thông qua việc sử dụng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.


Chính sách môi trường này bao gồm những quy định sau đây:


1. EMS: Các cơ sở hoạt động sẽ sử dụng một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS) để quản lý tất cả trách nhiệm và hoạt động về môi trường.


2. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: Giảm tác động của chúng ta về biến đổi khí hậu thông qua:


• Phát triển, tạo ra hoặc thúc đẩy những sản phẩm và giải pháp cải tiến.
• Giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và nếu khả thi thì thúc đẩy phục hồi năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
• Giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không thể tái tạo và, nếu khả thi và an toàn thì thay chúng bằng các nguyên liệu bền vững, nhiên liệu khác hoặc chất thải nông nghiệp dùng làm năng lượng sinh học.


3. NƯỚC: Giảm tác động của chúng ta về tài nguyên nước bằng cách hạn chế việc dùng nước ngầm và nước mặt mà dùng nước đã qua sử dụng nhiều lần.


4. MỎ ĐÁ: Phát triển kế hoạch phục hồi hệ sinh thái tại các khu vực hầm mỏ theo yêu cầu và mong muốn của các cổ đông và nếu khả thi thì thúc đẩy tạo ra hệ động vật hoang dã và đóng góp vào bảo tồn các loài.


5. ĐA DẠNG SINH HỌC: Thực hiện kế hoạch quản lý đa dạng sinh học cho các cơ sở liền kề khu bảo tồn hoặc môi trường sống tự nhiên và tạo điều kiện bảo tồn các di tích lịch sử được phát hiện trong quá trình phát triển cơ sở sản xuất và hoạt động khai thác mỏ.


6. TÁI CHẾ: dùng lại và dùng lại nhiều lần vật liệu nếu khả thi, giảm phát sinh bất kỳ chất thải nguy hại và chất thải khác, và xử lý chất thải bằng các phương pháp an toàn và có trách nhiệm.


7. CÔNG NGHỆ: Khuyến khích phát triển và phổ biến công nghệ thân thiện với môi trường. Sử dụng công nghệ và quy trình vận hành an toàn nhằm giảm phơi nhiễm cho nhân viên và cộng đồng đối với các rủi ro về môi trường, sức khỏe và an toàn.


8. TÌM NGUỒN CUNG ỨNG CÓ TRÁCH NHIỆM: đánh giá các giá trị, chính sách và ứng dụng trong môi trường của nhà thầu và ứng viên là nhà cung cấp. Mong muốn nhà thầu và nhà cung cấp tôn trọng các giá trị về môi trường, sức khỏe và an toàn của chúng ta và tuân thủ các chính sách và thủ tục của chúng ta.


9. PHÁT TRIỂN: Tiến hành nghiên cứu tác động đến môi trường và xã hội (ESIA) khi lựa chọn phát triển các cơ sở sản xuất xanh hoặc phát triển các dự án cải tạo lớn.


10. THẨM ĐỊNH: Tiến hành thẩm định về môi trường khi mua lại hoặc thoái vốn.


11. NGUỒN LỰC: Cung cấp đủ nguồn tài chính và nhân lực, huấn luyện và nâng cao nhận thức nhân viên tạo điều kiện cải tiến liên tục trong hoạt động môi trường.


12. QUẢN LÝ: Thực hiện các giải pháp có tính bền vững và tính quản lý trong thiết kế, sản xuất, phân phối và ứng dụng các sản phẩm, hệ thống và giải pháp của chúng ta để góp phần xây dựng các giá trị bền vững.


13. CÁC CỔ ĐÔNG: Chúng ta công khai, trung thực và có trách nhiệm đối với các cổ đông của chúng ta. Thông báo đều đặn đến các cổ đông về hoạt động và sản phẩm của chúng ta, thu hút phản hồi từ các cổ đông và khuyến khích đối thoại thẳng thắn. Hợp tác chủ động với các nhà làm luật và các cấp chính quyền để đánh giá tính khả thi, tác động và chi phí cũng như lợi ích của các dự thảo về luật, quy định và tiêu chuẩn.

Vỏ hạt cọ có tác dụng chống khí thải từ nhà kính

Các sản phẩm cải tiến của chúng tôi rất thân thiện với môi trường

Tái chế lốp xe cũ tại nhà máy xi măng Cantagalo, Brazil

Vỏ của quả cọ được sử dụng như một nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững là mối quan tâm của tất cả các công ty trong ngành xây dựng. Tại Lafarge, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các hiệp hội công nghiệp, các nhà cung cấp năng lượng và các kiến ​​trúc sư để xác định nhiều phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường hơn.

Mạng xã hội