Phát triển bền vững
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Xây dựng cộng đồng

Tại Lafarge, với tham vọng góp phần xây dựng thành phố tốt đẹp hơn đòi hỏi chúng tôi không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra giá trị cho nhân viên, khách hàng, cổ đông, chính phủ cũng như cộng đồng xung quanh các nhà máy của chúng tôi.


An toàn là số 1

Tập đoàn Lafarge cam kết tạo một môi trường làm việc an toàn và không gây hại cho sức khỏe, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau theo một cách thức an toàn.

Chương trình từ thiện

Thông qua hoạt động tình nguyện, chúng tôi cung cấp cho các nhân viên Lafarge có một cơ hội để đóng góp tích cực cho cộng đồng dân cư xung quanh các nhà máy của Lafarge. 

Tạo việc làm ở địa phương

Lafarge xem công tác giải quyết việc làm là một trong những yếu tố cốt lõi cho các đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

 

 

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững là mối quan tâm của tất cả các công ty trong ngành xây dựng. Tại Lafarge, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các hiệp hội công nghiệp, các nhà cung cấp năng lượng và các kiến ​​trúc sư để xác định nhiều phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường hơn.

Mạng xã hội