Phát triển bền vững
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Mục tiêu 2020

Mục tiêu về phát triển bền vững năm 2020 của chúng tôi là một chương trình toàn diện và sâu rộng, bao gồm ba khía cạnh: xã hội, kinh tế và môi trường.

 

Tập trung vào các mối quan tâm hàng đầu của Tập Đoàn, cũng như kỳ vọng của các bên liên quan, chúng tôi đã xác định định hướng mục tiêu cho những ưu tiên trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn mang đến một đóng góp tích cực cho xã hội và thiên nhiên, giảm thiểu tác động lên môi trường bên cạnh đó tạo ra giá trị tối đa cho tất cả các bên liên quan.

 

Những tham vọng và mục tiêu năm 2020

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững là mối quan tâm của tất cả các công ty trong ngành xây dựng. Tại Lafarge, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các hiệp hội công nghiệp, các nhà cung cấp năng lượng và các kiến ​​trúc sư để xác định nhiều phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường hơn.

Mạng xã hội