Nghiên cứu & Sáng tạo
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Mọi thông tin về Nghiên cứu & Phát triển

Có bao giờ bạn tự hỏi bộ phận Nghiên cứu và Phát triển tại Lafarge làm việc như thế nào không? 

 

Bộ phận này cung cấp các giải pháp sáng tạo cho xi măng, bê tông và cốt liệu. Ở trang này bạn có thể tìm thấy thông tin toàn diện về Nghiên cứu và Sáng tạo của tập đoàn Lafarge.

Đổi mới để tạo sự khác biệt

Trung tâm Nghiên cứu của Lafarge là trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về vật liệu xây dựng. Gồm 250 nhà nghiên cứu từ hơn 12 quốc gia, với các lĩnh vực chuyên môn khoa học khác nhau.

 

Các nhà nghiên cứu làm việc dựa trên sự hiểu biết về cơ chế vật lý và hóa học của các vật liệu mà Tập đoàn đang sử dụng, cũng như dựa trên sự phát triển của công nghệ mới để giải quyết các thách thức trong ngành xây dựng. Các dự án nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu của Lafarge liên quan đến:


- Xây dựng cho tất cả mọi người: làm thế nào để xây dựng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, để đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở và cơ sở hạ tầng;


- Sử dụng năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà;


- Bảo vệ môi trường.


Các dự án này là một phần chiến lược của Tập đoàn nhằm giúp xây dựng hiệu quả và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng xi măng đạt chuẩn ISO/ IEC 17025:2005 tại nhà máy xi măng Lafarge Việt Nam tại xã Nhơn Trạch, huyện Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Mạng xã hội