Nghiên cứu & Sáng tạo
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Tin tức

Chứng nhận ISO 9001:2008

Ngày 15/10/2014 vừa qua, trạm trộn bê tông Lafarge tại Km7, xa lộ Hà Nội, Q. Thủ Đức, TP. HCM vừa được chứng nhận đạt chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008 từ Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng thuộc Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp (QUACERT). Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2017.

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng xi măng đạt chuẩn ISO/ IEC 17025:2005 tại nhà máy xi măng Lafarge Việt Nam tại xã Nhơn Trạch, huyện Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Mạng xã hội