Thông tin kỹ thuật
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
ISO/ IEC 17025:2005

 

Phòng thí nghiệm của nhà máy xi măng Nhơn Trạch thuộc Công Ty TNHH Lafarge Xi Măng tại KCN Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Khoa Học Và Công Nghệ đánh giá và phù hợp với các yêu cầu củaISO/IEC 17025:2005.

 

Chứng chỉ được cấp vào ngày 2/7/2014 và có hiệu lực công nhận đến ngày 23/3/2017.


  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Hội nghị nhà thầu

Hội nghị nhà thầu là một hoạt động thường niên tổ chức bởi công ty TNHH Lafarge Xi Măng. Đây là chương trình giúp các nhà thầu có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng cũng như hiểu rõ hơn về sản phẩm xi măng LAVILLA nói riêng và công ty Lafarge nói chung.

Mạng xã hội