Thông tin cho khách hàng
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Nhà thầu

Hội nghị nhà thầu

Hội nghị nhà thầu là một hoạt động thường niên tổ chức bởi công ty TNHH Lafarge Xi Măng. Đây là chương trình giúp các nhà thầu có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng cũng như hiểu rõ hơn về sản phẩm xi măng LAVILLA nói riêng và công ty Lafarge nói chung.

 

Bên cạnh đó, các nhà thầu còn được chia thành các đội để tham gia hoạt động ngoài trời "thử thách với xi măng LAVILLA". Đây là một sân chơi để các thợ xây lành nghề, các nhà thầu với nhiều năm kinh nghiệm thể hiện tài năng với các đối tác và đồng nghiệp của mình.

 

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Hội nghị nhà thầu

Hội nghị nhà thầu là một hoạt động thường niên tổ chức bởi công ty TNHH Lafarge Xi Măng. Đây là chương trình giúp các nhà thầu có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng cũng như hiểu rõ hơn về sản phẩm xi măng LAVILLA nói riêng và công ty Lafarge nói chung.

Mạng xã hội