Thông tin cho khách hàng
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Thợ xây

Là một thợ xây, hiểu biết về vật liệu xây dựng là rất cần thiết. Ở trang này, các thợ xây sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về sản phẩm xi măng Lavilla cũng như kiến thức về các vật liệu xây dựng khác nhằm giúp các thợ xây đạt được kết quả tốt nhất trong việc xây nhà.

Cấp phối vữa và bê tông thông dụng dành cho sản phẩm xi măng Lavilla

  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu

Hội nghị nhà thầu

Hội nghị nhà thầu là một hoạt động thường niên tổ chức bởi công ty TNHH Lafarge Xi Măng. Đây là chương trình giúp các nhà thầu có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng cũng như hiểu rõ hơn về sản phẩm xi măng LAVILLA nói riêng và công ty Lafarge nói chung.

Mạng xã hội