Xi Măng
 • Gửi
 • In
 • Đánh dấu
Dự án chính

Dưới đây là thông tin các dự án chính mà Lafarge Việt Nam đã thực hiện

 1. Dự án: Cảng Sài Gòn Off-shore
  Nhà thầu: Freyssinet Vietnam Company Limited (Pháp)
  Xi măng cung cấp: 4.500 tấn xi măng Soilcrete

 2. Dự án: Cao ốc văn phòng The Everich II
  Nhà thầu: Coteccons (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 4.000 tấn xi măng Lavilla PCB40

 3. Dự án: Riviera Point Resident Area project
  Nhà thầu: Sangyyong (Hàn Quốc)
  Xi măng cung cấp: 20.000 tấn xi măng Soilcrete

 4. Dự án: Đường ống dẫn khí dự án Nam Côn Sơn
  Nhà thầu: PVID (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 5.000 tấn xi măng bền sulfate Tower

 5. Dự án: Đường Vành đai Bình Lợi - Tân Sơn Nhất
  Nhà thầu: GS Engineering (Hàn Quốc)
  Xi măng cung cấp: 20.000 tấn xi măng Soilcrete

 6. Dự án: Bãi chế tạo kết cấu kim loại & thiết bị dầu khí
  Nhà thầu: PVC-MS (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 45.000 tấn xi măng Soilcrete

 7. Dự án: Cao ốc văn phòng Vietcombank Tower
  Nhà thầu: Bachy Soletanche (Pháp)
  Xi măng cung cấp: 8.000 tấn xi măng Mascrete

 8. Dự án: Cảng Quốc tế SP-SSA
  Nhà thầu: Tổng công ty Xây dựng số 1 (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 25.000 tấn xi măng Mascrete

 9. Dự án: Cantavil An Phu
  Nhà thầu: Daewon (Hàn Quốc)
  Xi măng cung cấp: 8.000 tấn xi măng Mascrete

 10. Dự án: Trung tâm hành chính Bà Rịa
  Nhà thầu: Công ty Xây dựng Đức Quang (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 5.000 tấn xi măng bền sulfate Tower

 11. Dự án: Cảng Quốc tế Thị Vải ODA - Giai đoạn 2
  Nhà thầu: Penta - Rinkai Joint Venture (Nhật Bản)
  Xi măng cung cấp: 16.000 tấn xi măng Tower PCB40

 12. Dự án: Cao ốc văn phòng Time Square
  Nhà thầu: CSCEC (Trung Quốc)
  Xi măng cung cấp: 5.000 tấn xi măng Lavilla PCB40

 13. Dự án: Chung cư cao cấp River Garden
  Nhà thầu: Coteccons (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 5.000 tấn xi măng Lavilla PCB40

 14. Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Nhơn Trạch 2
  Nhà thầu: PVC Construction (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 10.000 tấn xi măng bền sulfate Tower

 15. Dự án: Đại lộ Đông Tây Sài Gòn
  Nhà thầu: Obayashi Corporation (Nhật Bản)
  Xi măng cung cấp: 20.000 tấn xi măng Tower PCB40

 16. Dự án: Cảng Quốc tế SP-PSA
  Nhà thầu: Penta Ocean Construction Co., LTD (Nhật Bản)
  Xi măng cung cấp: 140.000 tấn xi măng Tower PCB40

 17. Dự án: Cảng Quốc tế Thị Vải ODA - Giai đoạn 1
  Nhà thầu: Penta - Rinkai Joint Venture (Nhật Bản)
  Xi măng cung cấp: 24.000 tấn xi măng Tower PCB40

 18. Dự án: Cao ốc văn phòng The Everich I
  Nhà thầu: Coteccons (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 5.000 tấn xi măng Lavilla PCB40

 19. Dự án: Cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
  Nhà thầu: CSCEC (Trung Quốc)
  Xi măng cung cấp: 1.000 tấn xi măng Tower PCB40

 20. Dự án: Nhà máy cọc Sopewaco
  Nhà thầu: Sopewaco (Việt Nam)
  Xi măng cung cấp: 5.000 tấn xi măng Mascrete

 • Gửi
 • In
 • Đánh dấu

Hội nghị nhà thầu

Hội nghị nhà thầu là một hoạt động thường niên tổ chức bởi công ty TNHH Lafarge Xi Măng. Đây là chương trình giúp các nhà thầu có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng cũng như hiểu rõ hơn về sản phẩm xi măng LAVILLA nói riêng và công ty Lafarge nói chung.

Mạng xã hội