Giới thiệu
  • Gửi
  • In
  • Đánh dấu
Báo chí

Tin tức mới nhất

 

Các tin tức mới nhất về sản phẩm, các hoạt động về an toàn, xây dựng cộng đồng và các thông cáo báo chí của Lafarge Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục ở trang này.

Dự án đã thực hiện

 

Thông tin về các dự án được thực hiện bởi Lafarge Xi Măng và Bê Tông Lafarge tại Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục tại trang này.

 

Thông tin công ty

 

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về công ty và các ấn phẩm được phát hành bởi Lafarge Việt Nam và tập đoàn Lafarge nói chung tại trang này.

  • Đánh dấu
  • Theo dõi

Liên hệ với chúng tôi

Văn Phòng Đại Diện

Lafarge Việt Nam

Lầu 12A, Tòa Nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM Việt Nam
ĐT: +84 (8) 3821 2582
Fax: +84 (8) 3821 2554

Các công trình đã hoàn thiện

The Vista

Sản phẩm của chúng tôi là cốt lõi của các dự án kiến trúc

 

Tính sáng tạo và đột phá trong các sản phẩm của Lafarge là bàn đạp cho các sáng tạo trong kiến trúc. Các công trình nhà ở, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, cầu đi bộ, cầu đường bộ, sân bay, ga đường sắt: là điển hình cho các dự án đã sử dụng các sản phẩm của Lafarge.

Mạng xã hội