Lafarge is present in Vietnam since 2001 through a joint venture in ready mix concrete. Lafarge has strongly developed its presence in Vietnam in 2006 with a multi-product approach with a cement grinding station in Dong Nai Province, a plasterboard plant in Hiep Phuoc Industrial Zone, and a network of 6 ready-mix plant surrounding Ho Chi Minh City. Presently, Lafarge in Vietnam has about 400 employees.

 

This site is the official website of Lafarge in Vietnam. Website under construction.

 

If you have any questions regarding the activities of Lafarge, please contact us at:

 

Thank you

 

 

Sự hiện diện đầu tiên của Lafarge tại Việt Nam là vào năm 2001 thông qua liên doanh bê tông trộn sẵn. Lafarge phát triển mạnh tại Việt Nam trong năm 2006 khi đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm của nhà máy nghiền xi măng tại Ðồng Nai, nhà máy tấm trần thạch cao tại Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, và mạng lưới 6 trạm trộn bê tông xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, Lafarge đang có gần 400 nhân viên tại Việt Nam.

 

Đây là trang web chính thức của Lafarge tại Việt Nam. Trang web này đang được xây dựng.

 

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến hoạt động của Lafarge tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 

Trân trọng cảm ơn